KAD: 2019.gada 13.maijs 09:30- 17:30
KUR: “Porto Resort” Medzābaki 2, Lilaste, Carnikavas nov.

DARBA PLĀNS:
‍09.30    Reģistrācija, kafija
10.30 – 10.40    Sanāksmes ievads un mērķi, Ā.Adlers, Partnerība “Sernikon” un Biedrība “Jūrkante”, I.Brieze, Rīgas Plānošanas reģions
10.40. – 11.10    Zvejniecības kultūras mantojums – zvejnieku stāsti - Dz.Kolāts, “Rīgas un Apriņķa Avīzes” galvenais redaktors, zvejnieku stāstu dokumentētājs
11.10-11.45    Zivsaimniecības kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana:
Edgars Pudzis, RTU doktorants (Tornio, Somijas piemērs)
Aivars Siliņš, Daugavas muzeja ekspozīciju un izstāžu kurators (Midelburga, Nīderlandes piemērs)
Armands Stahovskis, Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta atbalsta nodaļas vadītāja vietnieks (Paphos, Kipra)
11.45.-12.00    Interreg Centrālā Baltijas jūras reģiona Coast4us projekts – aktivitātes piekrastē, Krista Krūmiņa, VARAM Reģionālās politikas departamenta Vecākā referente
12:00 – 12.45    Pusdienas
12.45 – 14.45    Darbs divās paralēlās darba grupās – risinājumi zivsaimniecības kultūras mantojuma apkopošanai un popularizēšanai:
1. Zvejniecības kultūras mantojuma datu atspoguļošana un izplatīšana – IT risinājumi un rīki, Rīgas Tehniskā universitāte.
2. Zvejniecības kultūras mantojuma datu vākšana un izmantošana, izmantojot TEK (traditional ecological knowldege) metodi un tās praktiskā pielietošana – Tero Mustonen (Somija), Snowchange.
14:45 – 15.00    Kafijas pauze
15:00 – 15.30    Kopsavilkums un galvenie secinājumi no darba grupām, ziņo darba grupu pārstāvji
15.30 – Noslēgums - sadarbības veidošana, tīklošanās

‍Dalība pasākumā ir bez maksas.
‍Dalība pasākumā jāpiesaka: https://ej.uz/qek4
‍‍
‍Aktivitāte notiek projekta "Projekta “Vidzemes piekrastes zvejas tradīcijas un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana” ietvaros.

‍Projekta mērķis: Apkopot zināšanas un informāciju par zvejniecību Vidzemes piekrastē un ar zvejniecību saistītajiem objektiem un nodot to plašākai publikai, it īpaši vietējiem jauniešiem, izmantojot moderno tehnoloģiju piedāvātās iespējas, tādējādi saglabājot un popularizējot zvejniecības kultūras mantojumu.

‍Projektu finansē Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds