Tāpat tiek aicināti ēdinātāji, kuri vēlas sniegt pakalpojumu laikā no 6.jūlija pl. 10.00 līdz 7. jūlija pl. 05.00 (precīzāk par laiku dalījumu skatīt pieteikšanās anketā).


Dalībniekiem līdz š.g.1. jūlijam jāpiesaka dalība un, saņemot apstiprinājumu, līdz 2019. gada 4. jūlijam jāveic pašvaldības nodevas apmaksa, norādot:

  1. maksājuma mērķi “Nodeva par tirdzniecības atļauju 06.07.2019.”;
  2. tirdzniecības dalībnieka vārdu, uzvārdu, personas kodu vai nodokļa maksātāja reģistrācijas kodu, juridiskām personām – nosaukumu un nodokļa maksātāja reģistrācijas kodu.


Dalības maksa:

  • tirdzniecība ar pašu ražotu vai pašu iegūtu lauksaimniecības (augkopības, lopkopības un zvejas) produkciju, amatniecības precēm – 10,00 euro;
  • tirdzniecība ar pārtikas precēm vai ar rūpnieciski ražotām nepārtikas precēm (bez alkohola) – 20,00 euro;
  • sabiedriskās ēdināšana, alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība – 30,00 euro.

Rekvizīti:

Saulkrastu novada dome

Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160

PVN Nr.LV90000068680

Konti:

AS Meridian Trade bank LV31MULT 1010 5148 7001 0 (kods MULTLV2X)

AS Swedbank LV88HABA 0551 0277 1094 5 (kods HABALV2X)

AS SEB banka LV78UNLA 0050 0085 2894 8 (kods UNLALV2X)

AS Citadele banka LV77PARX 0012 5410 9000 1 (kods PARXLV2X)

Dalībnieka neierašanās gadījumā nodeva netiek atmaksāta.


Pieteikšanās anketa –>

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYY3mAHGjUxsedwW5_dWjGROYKAvN-aNQr3fgwOhSZtv3pLQ/viewform