Kartē iekļauta informācija par apskates objektiem, naktsmītņu un uzņēmēju piedāvājumi, kā arī cita noderīga informācija. Karte izdota kombinēti latviešu un angļu, vācu un krievu valodās, kopējā tirāža 10 000 eksemplāri.

Uz doto mirkli norisinās darbs pie Saulkrastu novada 2014.gada pasākumu kalendāra un Vidzemes piekrastes kartes izstrādes.

Informējam, 2014. gadā no 7. līdz 9. februārim Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā notiks 21. starptautiskā tūrisma izstāde-gadatirgus "Balttour 2014", kurā piedalīsies arī Saulkrastu tūrisma informācijas centrs. Lai pieteiktos dalībai izstādē vai izvietotu reklāmas materiālus stendā, lūdzam zvanīt T. 67952641, sūtīt informāciju tic@saulkrasti.lv.