Tajā atrodama informācija par apskates objektiem, naktsmītnēm, ēdināšanas uzņēmumiem un aktīvās atpūtas iespējām.

Kartes tirāža ir 28 000 eksemplāru (latviešu, angļu un krievu valodā).
Karte tapusi, sadarbojoties 5 piekrastes pašvaldībām - Alojas, Limbažu, Salacgrīvas, Carnikavas un Saulkrastu novadam.

Bezmakas karti laipni lūgti saņemt izstādē-gadatirgū "Balttour 2015"  Vidzemes piekrastes stendā no 6. līdz 8.februārim! Pēc izstādes karte būs pieejama Vidzemes piekrastes un Latvijas tūrisma informācijas centros.

Karte lejupielādei internetā:
Latviešu valodā (PDF)
Krievu valodā (PDF)
Angļu valodā (PDF)

Plašāka informācija par "Saviļņojošā Vidzeme"

Vāka foto Nils Smelteris