Vides objekti un informatī­ vie stendi sniegs informāciju par apkārtnes dabas vērtībām, kā arī būs norādes apmeklētāju plūsmas virzībai caur piekrastes mežu un Baltās kāpas teritoriju, lai nenodarītu kaitējumu apkārtnes ekosistēmai un Baltajai kāpai.

Mākslinieks I. Drulle objektus veidojis tā, lai tie pievērstu apmeklētāju uzmanību, aicinot ieklausīties dabā – pamanīt līdz šim nepamanīto, saklausīt grū­ti sadzirdamo un izprast notikumus mūžīgi mainīgās dabas stāstā. 

Objektu uzstādīšanas darbus veic SIA “Fixman”.  
Darbi notiek Saulkrastu novada domes, Dabas aizsardzības pārvaldes un biedrības “Baltijas krasti” īstenotā Eiropas Savienības LIFE programmas projektā “LIFE Ekosistēmu pakalpojumi” (LIFE13 ENV/ LV/000839). 

Ar projektu var iepazīties interneta vietnē http://ekosistemas. daba.gov.lv.