HeritageKonferences ietvaros partneri no Latvijas, Igaunijas un Krievijas atskatīsies uz projekta īstenošanas laikā paveiktajām aktivitātēm, bet galvenais uzsvars tiks likts zaļā kultūras mantojuma pēctecībai un nākotnes attīstības iespējām projektam noslēdzoties.

Konferencē uzstāsies pieredzējuši muižu un parku apsaimniekotāji un praktiķi. Āraišu ezerpils fonda pārstāve un arheoloģe Anda Vilka un Valmieras muzeja krājumu nodaļas vadītāja Indra Vīlistere prezentēs zaļā kultūras mantojuma ieviešanas un turpmākās attīstības plānu Vidzemei. Pieredzē dalīsies arī Latvijas Piļu un muižu asociācijas viceprezidents un celtniecības arheologs Juris Zviedrāns, Ungurmuižas un Oleru muižas saimnieces Ieva Malceniece un Ieva Zemīte un Turaidas muzejrezervāta speciāliste Gunta Zaķītediskutējot par labās prakses piemēriem muižu un parku apsaimniekošanā, attīstībā un to iesaistē tūrismā.

Kā jau iepriekš ziņots, no 2013.gada jūnija līdz šī gada novembrim tiek realizēts projekts „Muižas parki kā kultūrvēsturiskā mantojuma sastāvdaļa” jeb „Green Heritage”, kas tiek īstenots Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas* ietvaros. Projekta vadošais partneris ir Vidzemes Tūrisma asociācija (Latvija), bet partneri - Gulbenes novada dome (Latvija), Ļeņingradas reģiona valsts kultūras budžeta iestāde "Muzeju aģentūra" (Krievija) un Repinas novada pašvaldība (Igaunija). No Vidzemes projektā iesaistījušās Madonas, Ērgļu, Vecpiebalgas, Burtnieku, Salacgrīvas, Limbažu, Saulkrastu un Smiltenes novadu pašvaldības kopā ar A.Pumpura Lielvārdes muzeja un Turaidas muzejrezervāta speciālistiem.

Projekta ietvaros ir apzināts Vidzemes zaļā kultūras mantojuma potenciāls. Vidzemes Tūrisma asociācija ir izdevusi jaunu zaļā kultūras mantojuma karti, kurā pirmo reizi vienā maršrutā savienota Sanktpēterburga, Pleskava, Repina, Gulbene un Rīga, izceļot katras valsts un reģiona identitāti, tradīcijas un bagātīgo kultūras piedāvājumu, īpaši uzsverot zaļo mantojumu – muižas un to brīnišķīgos parkus. Tāpat, projekta ietvaros aizvadītas vairākas pieredzes apmaiņas vizītes, dažādi darba semināri, starptautiskas tūrisma izstādes Latvijā, Igaunijā un Krievijā, izstrādāti tehniskie projekti, kā arī uzņemtas žurnālistu un tūroperatoru tūres un ņemta dalība publiskos pasākumos, popularizējot Vidzemes zaļā kultūras mantojuma piedāvājumu. Šobrīd zaļā kultūras mantojuma maršruts ir guvis jau lielu popularitāti Krievijas ceļotāju vidū Vidzemei kļūstot par iecienītu galamērķi.

Projekta līdzfinansējumu veido 267 384,60 Euro, bet kopējais projekta budžets ir 297 094,00 Euro.

Programma un reģistrēšanās konferencei

*Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa: www.estlatrus.eu