Augusta mēnesī Biedrība „Baltijas krasti” organizē trīs informatīvus pasākumus ar mērķi veicināt piekrastes pašvaldību lēmumu pieņēmēju, plānotāju, uzņēmēju un citu iesaistīto pušu izpratni par piekrastes aizsargrisinājumiem, par piekrastes sniegtajiem ekosistēmas pakalpojumiem un to ekonomisko novērtēšanu kā inovatīvu metodi vides aizsardzības politikas veidošanas procesā.

Biedrības „Baltijas krasti” speciālisti, kā arī pieaicinātie eksperti demonstrēs arī biežāk pieļautās kļūdas piekrastes aizsardzības plānošanā un veikšanā, kā arī informēs par piekrastes ekosistēmu ekonomiskais novērtējumu kā metodi piekrastē īstenojamo un plānoto projektu ekonomiskās un tehniskās lietderības novērtēšanai attiecībā pret dabas vērtību aizsardzību. Semināra noslēguma daļā plānots analizēt piekrastes vides aizsardzības politikas veidošanu un plānošanu vietējā pašvaldību līmenī.

Semināri notiks š.g. 6. augustā Liepājā, 7. augustā Saulkrastos un 23. augustā Jūrmalā, plkst. 11.00. Plānotais semināra ilgums ir četras stundas.

Uz semināru aicinām piekrastes pašvaldību lēmumu pieņēmējus, telpiskos/teritoriālos plānotājus, uzņēmējus, nekustamo īpašumu īpašniekus un aktīvos iedzīvotājus, kā arī nevalstisko organizāciju pārstāvjus un citus interesentus.

Informatīvo akciju organizēšanu finansiāli atbalsta Latvijas Vides aizsardzības fonds.

Pieteikties dalībai semināros lūdzam, nosūtot pieteikumu elektroniski uz e-pasta adresi balticoasts@gmail.com vai zvanot pa tālruni 26441273 - Liepājā un Saulkrastos līdz š.g. 1. augustam, Jūrmalā – līdz š. g. 19. augustam.

Semināru norises vietas:

  • Liepājā – Liepājas Olimpiskajā centrā, Liepu zālē
  • Saulkrastos – Saulkrastu novada domes telpās
  • Jūrmalā – Jūrmalas pilsētas muzejā

Programma

Vairāk informāciju par plānotajiem pasākumiem skatiet www.baltijaskrasti.lv

Informāciju sagatavoja biedrības „Baltijas krasti” projektu vadītāja Maira Jēgere, 26441273