Kopējā tirāža 28 000. 28.maijā piecu pašvaldību vadītāji parakstīja Vienošanos par kopīgu mērķtiecīgu sadarbību, lai veicinātu tūrisma attīstību Vidzemes piekrastes teritorijā, kā rezultātā tika uzsākts darbs pie kopīgas tūrisma kartes.