Balta kapaŅemot vērā, ka kāpa ir smilšu veidojums, smiltīm žūstot, tā pamazām brūk, ieņemot dabīgo nogāzes leņķi. Minēto iemeslu dēļ tiks nojauktas esošās kāpnes un slēgta slīpā noeja uz jūru.

Apjomīgi postījumi šajā kāpas daļā sākās jau pirms gada, Inčupei mainot gultni, izveidojot jaunu līkumu ap Balto kāpu un pamazām noārdot priekškāpu tās ziemeļu daļā. 2014. gada augusta lietavās, strauji ceļoties ūdens līmenim Inčupē, upe noārdīja ievērojamu kāpas daļu, atsedzot to pilnībā jūras viļņiem.

Uzmanību! Saulkrastu novada dome aicina Baltā kāpas apmeklētājus būt maksimāli uzmanīgiem un ievērot tur novietotās brīdinājuma zīmes.