10.-15.augusts. Karjeras un draudzības nedēļa:

10.08. Karjeras un draudzības nedēļas atklāšana un diskusijas.
11.08. Iepazīšanās ar Skultes ostu. Dalīšanās pieredzē „Kā mācīties kļūt par uzņēmēju".
12.08. Radošo darbu izstādes izveide. Teatrāla darbnīca „Mana profesija". Konkurss „Dzīvoju un strādāju Saulkrastos".
13.08. Sadarbības darbnīca „Drosme Draudzēties". Darbnīca – es un tu, „Lomu spēles". Radošā darbnīca – galda spēles „Kāds es esmu?" veidošana.
14.08. Darbnīca „Darīsim kopā". Radošā darbnīca „Mūsu tautas mantojums" – prievītes un draudzības saites. Diskusija – atbildes uz neparastiem jautājumiem.
15.08. Karjeras un draudzības nedēļas noslēguma pasākums.

Piedalies arī TU!


Aktivitāšu apraksts un norises laiks atrodams ŠEIT.
Pieteikšanās aktivitātēm un papildus informācija: Vaira Cīrule, 29450691

Saulkrastu novada pašvaldības aģentūra „Saulkrastu kultūras un sporta centrs", Jaunatnes politikas valsts programmas 2015. gadam sadaļas „1. Valsts atbalsta nodrošināšana jaunatnes politikas īstenošanai: 1.3. Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem popularizējot līdzdalību un aktīvu dzīvesveidu." ietvaros, 2015. gada 26. martā Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai iesniedza projektu „Pasaule mums piedāvā tik daudz!".

 Projekta vispārējie mērķi:

veicināt jauniešu iniciatīvu, palielināt iespējas pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, attīstīt personiskos pozitīvos resursus un prasmes, un veidot personisko darba meklēšanas stratēģiju, paplašināt neformālās izglītības un radošo prasmju apguves iespējas.

veicināt jauniešu radošo darbību, rosināt ikviena jaunieša iesaistīšanu aktivitātēs, kas paplašina to redzesloku, ceļ pašapziņu un motivē rūpēties par intelektuālo attīstību un līdzdalību sabiedriskajā dzīvē.

Projekta mērķauditorija ir jaunieši un pusaudži vecumā no 10 līdz 20 gadiem.
Projekta īstenošanas laiks: no 14.07.2015 līdz 15.08.2015.
Projekta aktivitātes: Projekta ietvaros par piesaistīto publisko finansējumu (100% no attiecināmajām izmaksām, jeb 2621,13 EUR) tiks īstenotas iepriekš minētās aktivitātes.