Savukārt Kurzemē 2017. gada 9. maijā Pāvilostā un 10. maijā Abragciemā tiks organizēti kājāmgājēju maršruta izveides darba semināri. 


Ar plašāku informāciju par semināriem Vidzemē, to darba kārtību un pieteikšanos varat iepazīties šeit.


Ar plašāku informāciju par semināriem Kurzemē, to darba kārtību un pieteikšanos varat iepazīties šeit.


Darba semināru mērķis ir:

- informēt ar projekta aktivitātēm un ieguvumiem;
- iepazīstināt tūrisma uzņēmējus ar kājāmgājēju specifiskajām interesēm un vajadzībām ceļojuma laikā un mudināt veidot jaunu pakalpojumu kājāmgājējiem;
- diskutēt par katru maršruta posmu un vienoties par tā trasējumu;
- vienoties par turpmāko sadarbību maršruta izveidē.