Lai informētu par kampaņas projekta uzdevumiem, pārrunātu redzēto un diskutētu par iespējamajiem risinājumiem, aicinām Jūs uz tikšanos seminārā 28.augustā pl. 10:00 Saulkrastu Jauniešu majā, Saulkrastos, Raiņa ielā 7.

3. Reģionālais seminārs

 

Pieejama, dabu saudzējoša un ar informāciju nodrošināta piekrastes kāpu infrastruktūra – secinājumi, ierosinājumi un risinājumi

 

PROGRAMMA

Saulkrastu Jauniešu centrs, Raiņa iela 7, Saulkrasti

2017.gada 28.augusts

 

09:30                       Rīta kafija un reģistrēšanās

 

10:00 – 12:30          Prezentācijas:

 

Jānis Matulis, LZK valdes priekšsēdētājs – Kampaņas “Saglabāsim Latvijas Kāpas” – 2017.gada uzdevumi un mērķi

 

Egija Biseniece, LZK eksperte – Dabas objektu apsaimniekošana un infrastruktūras risinājumi Rīgas jūras līča piekrastē (Pierīgas reģionā)

 

Jurģis Briedis, Apeirona eksperts – Vides pieejamības risinājumi konkrētajos dabas objektos Rīgas jūras līča piekrastē

 

Aigars Bolis, Apeirona eksperts - Universālais dizains ikviena dzīvē

 

Juris Pabērzs, Apeirona eksperts – Informācijas nodrošināšana cilvēkiem ar invaliditāti (Komunikācijas tehnoloģijas cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem, vides pieejamības aplikācija "Mapeirons")

         

12:30                     Pusdienas

 

13:30 - 15:00           Diskusijas un ideju apmaiņa par piedāvātajiem risinājumiem, kā arī Ķemeru Nacionālā parka Dabas aizsardzības plānu – piedalās DAP Pierīgas reģionālās administrācijas direktors Andris Širovs un pārstāvji no Saulkrastu, Carnikavas,

Engures un Mērsraga novadu pašvaldībām

 

15:00                     Semināra ideju apkopojums un noslēgums

 

Seminārs tiek finansēts ar Latvijas Vides aizsardzības fonda atbalstu projektam “Kampaņa “Saglabāsim Latvijas Kāpas – 2017””

 

Informācijai:

Jānis Matulis, Tel: 26538871, janis.matulis@zalie.lv