Labo darbu nedēļas ietvaros Saulkrastu tūrisma informācijas centrs kopā ar Saulkrastu sporta un ģimeņu centru un Pumpurs (Eiropas Sociālā fonda projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”) atjaunoja Jūrtakas marķējumu. Jaunieši ne tikai praktiski palīdzēja, bet arī tika izglītoti par to, kas ir Jūrtaka un kādēļ to nepieciešams marķēt. Kā arī viņiem tika stāstīts, kādēļ ir labi doties dabā un pārgājienos, kā to darīt pareizi saudzējot vidi.

 

Jūrtaka ir Eiropas garās distances pārgājienu maršruta E9 daļa gar Baltijas jūras piekrasti. Tā sākas pie Lietuvas – Krievijas robežas Nidas ciemā Lietuvā un ved cauri Latvijai līdz Tallinas ostai Igaunijā. Kopējais distances garums ir ~ 1390 km.

17 km no šī pārgājienu maršruta vijas cauri Saulkrastu novadam.

 

Kādēļ taka ir jāmarķē un kādēļ tiek izvēlēts tieši šāds marķējums?

Taka tiek marķēta, lai gājējiem būtu vieglāk orientēties vidē, it īpaši vietās, kur ceļš ved cauri apdzīvotām vietām un attālinās no jūras krasta. Marķējums tiek veidots tā, lai no viena punkta būtu redzams nākamais punkts. Visā distances garumā tā ir marķēta vienādi, gan Lietuvā, gan Latvijā gan Igaunijā ir pat izstrādātas vadlīnijas marķēšanai. Tas ļauj gājējiem jebkurā vietā saprast, ka viņi atrodas uz Jūrtakas vai to šķērso, atpazīt marķējumu.

 

Marķējumam ir izvēlētas baltā un zilā krāsa, jo, pirmkārt, šo krāsu kombinācija ir labi pamanāma dabā visos gadalaikos. Otrkārt, baltā un zilā krāsa asociējas ar jūru.

 

TIC saka lielu paldies jauniešiem par labo darbu!

 

Foto: L. Cielēna