No 2019. gada 1. marta līdz 20. martam tiks atvērta pieteikumu pieņemšana dalībai inkubācijas un pirmsinkubācijas programmās LIAA Siguldas biznesa inkubatorā. Inkubācijas programmā aicināti pieteikties uzņēmumi, kuri nav reģistrēti ilgāk par trim gadiem. Pieteikumus, kas parakstīti ar elektronisko parakstu un nosūtīti uz liaa@liaa.gov.lv , pieņems līdz 2019.gada 20.marta plkst. 23:59.

Pirmsinkubācijas programma ir piemērota gan fiziskām, gan juridiskām personām, kuras vēlas izvērtēt savas biznesa idejas dzīvotspēju. Sešu mēnešu garumā tā sniedz dalībniekiem visu nepieciešamo savas biznesa idejas attīstīšanai – aprīkotas darba telpas, mentoru un citu uzņēmēju atbalstu, seminārus un mācības par dažādām tēmām, kas saistošas uzņēmējiem un palīdz risināt viņu biznesa izaicinājumus, kā arī vērtīgus kontaktus un dalību lielākajā jauno uzņēmēju kopienā Latvijā.


Inkubācijas programmā papildus pirmsinkubācijas atbalstam dalībnieks saņem 50% līdzfinansējumu biznesa attīstībai nepieciešamo pakalpojumu iegādei, piemēram, grāmatvedībai, telpu nomai, dizainam, mārketingam, tehnoloģiskajām konsultācijām un prototipu izstrādēm, sertificēšanai, laboratoriju izmaksām u.c. Tāpat iespējams pretendēt 50% līdzfinansējumam līdz EUR 5 000 aprīkojuma un izejmateriālu iegādes izmaksu segšanai.


Interesenti – jaunie uzņēmēji un biznesa ideju autori – aicināti apmeklēt Info stundas 19. februārī plkst. 15.30 Ādažos, Gaujas ielā 33A un 21. februārī plkst. 16:00 Limbažos, Burtnieku ielā 2, lai vairāk uzzinātu par inkubatora sniegtajiem pakalpojumiem un atbalsta iespējām biznesa idejas vai uzņēmējdarbības attīstībai, kā arī uzņemšanas kārtību inkubatorā. Kā arī, ik dienas ir iespēja pieteikties uz individuālām konsultācijām.


Siguldas biznesa inkubatorā šobrīd ir 30 dalībnieki, no tiem 18 uzņemti inkubācijas programmā un 12 testē savas idejas dzīvotspēju pirmsinkubācijas programmā. Dalībnieku vidū ir bērnu pieskatīšanas centrs Bērnu centrs KĀ MĀJĀS, funkcionālo musli Graci ražotājs Felici, izklaides parks Brīnumu mežs, gumijas paklāju un sporta segumu ražotājs Rubrig, IT risinājumu uzņēmums Web Graph u.c. uzņēmumi.


LIAA Biznesa inkubatoru mērķis ir atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu uzņēmumu izveidi un attīstību, nodrošināt fiziskas personas un uzņēmumus ar uzņēmējdarbības uzsākšanai vai idejas attīstīšanai nepieciešamo vidi, kopstrādes telpu, jauno uzņēmēju kopienu, konsultācijām, mācībām, tīklošanās pasākumiem par vispārīgiem uzņēmējdarbības jautājumiem, mentoru atbalstu un līdzfinansējumu biznesa attīstībai. LIAA Biznesa inkubatori ir finansēti ERAF projekta “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” ietvaros.


Vairāk par LIAA biznesa inkubatoriem: http://inkubatori.magneticlatvia.lv
Par pirmsinkubācijas programmu
Par inkubācijas programmu