Talkas laikā tiks veikta sētiņu atjaunošana, kas izveidotas kāpu nogāžu stiprināšanai, kā arī tiks veidoti kārklu vainagi un kārklu pinumi priekškāpu stiprināšanai un pasargāšanai no vētru ietekmes. Tāpat plānoti apkārtnē esošo pastaigu taku sakopšanas darbi.

Kāpu stiprināšanas darbi tiek veikti, lai pasargātu kāpas no vētru ietekmes radītajām sekām, tostarp krasta noskalojumiem, lai ainaviskā Saulkrastu piekrastes apkārtne arī turpmāk priecētu apmeklētājus tās pašreizējā izskatā.

Pēc talkas visi čaklie talcinieki aicināti uz pusdienām Krastiņbārā, kur visus cienās ar gardu zupu.

Aicinām apģērbties silti un talkošanai atbilstoši. Cimdi un atkritumu maisi talciniekiem tiks nodrošināti.

Talku rīko Saulkrastu novada dome, biedrība „Baltijas krasti” un Dabas aizsardzības pārvalde projekta LIFE13 ENV/LV/000839 "Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā" jeb „LIFE Ekosistēmu pakalpojumi” ietvaros. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības (ES) programma LIFE+ un Latvijas vides aizsardzības fonds.