Uz konferenci aicināti visi tūrisma profesionāļi, pašvaldību speciālisti, velomaratona dalībnieki un citi velo entuziasti, lai iepazītos ar projekta laikā īstenotajiem darbiem un rezultātiem. Ar paveikto iepazīstinās projekta partneri no Vidzemes pašvaldībām, kā arī no Igaunijas, Zviedrijas un Somijas. Lai gūtu jaunas atziņas, kas stiprinātu sadarbību un veicinātu velo attīstību Vidzemē arī turpmāk, konferencē uzstāsies speciālisti no Lielbritānijas un Beļģijas.

Konferences ietvaros tiks apbalvoti Vidzemes velomaratona fotokonkursa laureāti, kā arī norisināsies velotūrisma klipa pirmizrāde, taču dienas noslēguma – jauno EiroVelo 13 marķējuma zīmju atklāšana Saulkrastu pilsētas teritorijā.

Labu laiksapstākļu gadījumā visi aicināti piedalīties veloizbraucienā Saulkrastos.

Pilnu pasākuma programmu skatīt šeit!

Dalībai konferencē lūgums iepriekš reģistrēties šeit!

Projektā „Central Baltic Cycling” jeb pilnajā nosaukumā „Velomaršrutu tīkla attīstība un uzlabošana Centrālbaltijas teritorijā” piedalās septiņi partneri no četrām valstīm – Latvijas, Igaunijas, Zviedrijas un Somijas. Latviju projektā pārstāv Zemgales Plānošanas reģions, Kurzemes un Vidzemes Tūrisma asociācija, un Jelgavas Reģionālais tūrisma informācijas centrs. No Vidzemes projektā iesaistījušas Salacgrīvas, Limbažu, Saulkrastu un Carnikavas novadu pašvaldības. Vidzemes piejūras pašvaldībās projekta ietvaros izstrādāti tehniskie projekti veloceliņa izbūvei nākotnē, taču būtiskākais ieguvums – izveidots kopējs velomaršrutu tīklojums ar Zemgali, Kurzemi un Rietumigauniju.

Projekts „Central Baltic Cycling” tiek realizēts Centrālās Baltijas programmas INTERREG IV A ietvaros, tā kopējais budžets ir 1 497 889 Eiro, no kuriem 1 161 001 Eiro līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Informāciju sagatavoja:
Anna Kupče
projekta „Central Baltic Cycling”
sabiedrisko attiecību un komunikācijas speciāliste Vidzemē
Vidzemes Tūrisma asociācija
Tālr. +371 641 22011
E-pasts: info@vidzeme.com