Projekta ietvaros iedzīvotāji tiek aicināti saplūst fotogrāfijā ar savām īpašajām vietām Latvijas dabā vai arī pastāstīt par to, ko katram nozīmē Latvijas dabas bagātības.

Projekta dalībniekiem ir jānofotografējas savā mīļākajā vietā Latvijas dabā, tajā nomaskējoties un pēc iespējas labāk ar to saplūstot. Fotogrāfijupiemērus var aplūkot un vairāk par to, kā projektā piedalīties, var uzzināt projekta mājaslapā: http://www.dabasbagatibas.lv/


Visas iesūtītās dabas bagātības tiks publicētas projekta mājaslapā un apkopotas īpašā Latvijas simtgades dabas deklarācijā.Ikvienam ir iespēja ar saviem attēliem starp Latvijas dabas bagātībām iekļaut arī Saulkrastu puses skaistākās vietas. Attēlus var iesniegt gan projekta mājaslapā, gan publicēt Facebook, lietojot #DabasBagatibas.

“Latvijas dabas bagātības” ir nekomerciāls Latvijas simtgades projekts. Tā virsmērķis ir apzināt Latvijas iedzīvotāju dabas bagātības un veicināt publisku diskusiju par to nozīmi mūsdienu Latvijā.