Seminārā piedalīsies Vidzeme Tūrisma asociācijas valdes priekšsēdētājs Raitis Sijāts kopā ar Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētāju Ellu Frīvaldi-Andersoni, Limbažu novada domes priekšsēsētāja pirmo vietnieku Aināru Liniņu, Alojas Tūrisma informācijas centra vadītāju Inesi Timmermani un Saulkrastu Tūrisma informācijas vadītāju Gitu Memmēnu.

Semināra laikā dalībnieki apmainīsies ar pieredzi par kultūras maršrutiem Eiropā, to sagatavošanas darbiem, attīstības un veicināšanas stratēģijām, kā arī to ietekmi uz starpkultūru dialogu, radošumu, inovācijām un konkurētspēju.

Divu dienu seminārs noslēgsies ar mācību vizīti UNESCO Kultūras mantojuma sarakstā iekļauto kultūras ainavu Serra de Tramuntana un iepazīšanos klātienē ar kultūras maršrutu Dry Stone Route GR 221.

Eiropas kultūras maršruti šķērso vairākus reģionus un valstis, kas ir labs sākums punkts, lai veicinātu Eiropas kultūras tūrisma piedāvājumu dažādību. Kultūras maršrutiem ir spēcīgs tūrisma potenciāls ar starpvalstu un Eiropas kopējā mantojuma vērtībām.

Kultūras maršruti tiek uzskatīti par ilgtspējīgu ētikas un sociālo modeli, jo tie tiek izstrādāti pamatojoties uz vietējām zināšanām, prasmēm un mantojumu, kas bieži veicina mazāk zināmu galamērķu atpazīstamību, turklāt 90% no tiem atrodas lauku teritorijās. Uz šo brīdi Eiropā pastāv 29 starptautiskie kultūras maršruti, kas savieno vairākas pilsētas, ciemus un lauku kopienas visā kontinentā un pārstāv Eiropu kā vienotu tūrisma galamērķi.

Projekts CHARTS (Kultūras un mantojuma pievienotā vērtība reģionālajai politikai tūrisma ilgtspējībai/Culture and Heritage Added value to Regional Policies for Sustainable Tourism) fokusējas uz kultūras un mantojuma nozīmi reģionālajās tūrisma attīstības stratēģijās un tiek īstenots ar Eiropas Savienības programmas INTERREG IVC atbalstu un Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda līdzfinansējumu. Projektā līdzdarbojās 13 partneri no 11 Eiropas Savienības valstīm un 10 reģioniem.

Projekta noslēgumā taps kultūras un kultūras mantojama ieviešanas plāns Vidzemes reģiona tūrisma politikas stratēģijā,  kuru izstrādās Vidzemes Tūrisma asociācija sadarbībā ar Vidzemes augstskolu, lai nodrošinātu ilgtspējīga tūrisma attīstību reģionā un integrāciju vietējā, reģionālā, valsts un Eiropas Savienības politikā.

Mediju pārstāvjiem sazināties ar Ievu Treiju, e-pasts: charts.mcu.ieva@gmail.com

Informāciju sagatavoja:
Ieva Treija – projekta CHARTS sabiedrisko attiecību speciāliste
e-pasts: charts.mcu.ieva@gmail.com