Īpašuma izmantošanas veids: viesnīcas būvniecī - ba. Izsole notiks 2014. gada 27. jūnijā plkst. 12.00 Saulkrastu novada domē Raiņa ielā 8, Saulkrastos. Reģistrācija no 10.00 līdz 11.00. Izsoles noteikumi un nomas līgums.