Ūdens kvalitāti oficiālajās jūras un iekšzemes peldvietās Inspekcija pārbaudīs visu peldsezonu – no 15. maija līdz 15. septembrim, ņemot ūdens paraugus peldvietās katru mēnesi, tostarp arī novērtējot neoficiālo peldvietu ūdens pārbaužu rezultātus pēc vietējo pašvaldību iniciatīvas par pašvaldības līdzekļiem. Nākamās plānveida analīzes tiks veiktas augusta sākumā.

 

Tāpat peldvietu ūdens monitoringa veikšanā ir iespēja iesaistīties arī ikvienam iedzīvotājam, aizpildot anketu Inspekcijas tīmekļa vietnes www.vi.gov.lv sadaļā „Vides veselība" –> „Peldūdens" –> „Iedzīvotāju līdzdalība peldūdens kvalitātes novērojumos".

 

*Pilnais oficiālo peldvietu saraksts pieejams Inspekcijas mājaslapā www.vi.gov.lv sadaļā „Vides veselība" – „Peldūdens" – „Peldūdens monitorings un informācija par peldvietu ūdens kvalitāti''.