Vidzemes Tūrisma asociācija iepazīstinās ar projekta ieviešanas gaitu Vidzemē un demonstrēs interaktīvo kultūras tūrisma spēli. Vidzemes Augstskolas eksperts un vieslektore uzstāsies ar dažādām tēmām par kultūras tūrisma maršrutiem un ES fondu projektu pienesumu tūrisma attīstībā.  Semināra noslēgumā notiks ekskursija gida pavadībā pa Saulkrastu novadu.

Reģistrējies semināram šeit!

Programma