Centrs apvieno bērnu dienas aprūpes, izglītības, attīstības un izklaides funkcijas. Centrā ir viss nepieciešamais, lai vecāki savu mazuli atstātu pilnvērtīgai aprūpei uz pāris stundām vai visu dienu, kā arī tiek piedāvāts apmeklēt radošās un intelektuālās attīstības nodarbības. Centrs ir atvērts katru dienu no 7:30 līdz 19:00, ieskaitot brīvdienas un uzņem mazuļus no pusotra gada vecuma. Centrā darbojas psiholgs un sociālais pedagogs.

Ar dažādu rotaļu, lietišķo spēļu un radošu uzdevumu palīdzību centra dalībnieki mācās izprast, izpaust un apzināties sevi, savas spējas, mērķus un talantus, jūtas un emocijas, kā arī pilnveidot saskarsmes un sadarbības iemaņas.

Nodarbībās bērniem un jauniešiem ir iespēja gan dejot, gan zīmēt, gan rakstīt savus stāstus un izspēlēt jau piedzīvotas vai iedomātas situācijas. Darbojoties ar krāsām, priekšmetiem, mūziku un savu ķermeni, viņi iepazīst sev raksturīgos radošās izpausmes veidus, mācās tos izkopt un pilnveidot. Ar dažādu radošu un intelektuālu metožu palīdzību  tiek trenēta spēja dziļāk iepazīt, saprast, pieņemt un mīlēt pašiem sevi, kā arī sadarboties ar ārpasauli. Šajās nodarbībās tiek spēcināta bērna spēja raudzīties uz katru situāciju, ko viņš piedzīvo, kā attīstošu, mērķtiecīgu un vajadzīgu, vienlaikus palīdzot gūt aizvien plašāku apjausmu, ka katras situācijas centrā ir viņš pats.

Nodarbību procesā tiek radīta vide, kurā ir iespējams radoši izpaust savas domas, jūtas un ķermeniskās sajūtas, apzinoties to mijiedarbību un vēstījumu, uzmanība tiek virzīta uz esību, kas ir šeit un tagad. Apzināti piedzīvojot tagadni, kļūst iespējama pagātnes transformācija – pieredze tiek izmantota, lai no tās mācītos ko vērtīgu un atbrīvotos no liekā. Šāda pieredze, apzināti un regulāri trenēta, būtiski uzlabo spēju apgūt jauno, mācīties un radoši izpausties, respektīvi – izmantot tagadnes mirkli tik pilvērtīgi, cik iespējams.

Nodarbībās tiek trenēta pašpaļāvība, uzdrīkstēšanās, empātija un radoša, neatkarīga domāšana, pārvarēta nedrošība un notiek veselīga individualitātes stiprināšana.

Ļauties pilnībā izpaust labāko sevī un bez dažādām baiļu barjerām uztvert apkārtni, sajust savu patību jeb iekšējo centru ir šo nodarbību pamatmērķis.

Centrs nodarbojas arī ar izklaides pasākumu un bērnu ballīšu organizāciju.

Plašāka informācija – mājas lapā http://www.telpabernam.lv.

Pieteikties uz nodarbībām iespējams, zvanot pa tālruni 26863545 (Laura Kalniņa), rakstot info@telpabernam.lv vai aizpildot pieteikuma formu mājas lapā http://www.telpabernam.lv.

Esat laipni gaidīti uz centra atklāšanas pasākumu šī gada 16. augustā plkst. 16:00.