Saulkrastu uzņēmēju biedrība 20.01.2018. svinīgajā ceremonijā sveica Saulkrastu vidusskolu 105 gadu jubilejā un uzdāvināja dāvanu – konkursu “Es mīlu Saulkrastus!” ar kopējo balvu fondu 1000,- EUR.

Konkursā var piedalīties jebkurš cilvēks ar noteikumu, ka dalībnieka komandā ir jābūt iekļautam vismaz vienam Saulkrastu vidusskolas un vismaz vienam Zvejniekciema vidusskolas skolēnam. Komandas pārējo dalībnieku vecums, dzimums, dzīvesvieta vai profesija nav būtiska, komandas dalībnieku skaits nav ierobežots. Viena komanda var pieteikt vairākas īsfilmas.


Kas jādara: jāizveido īsfilma par tēmu “Es mīlu Saulkrastus!”. Filmai jābūt vismaz vienu minūti garai, bet ne garākai par 5 minūtēm. Filmas saturs ir absolūti brīva dalībnieku izvēle, ceram uz skaistām, atraktīvām un asprātīgām, Saulkrastiem aktuālām filmām, kas cels saulkrastiešu pašapziņu, liks domāt un vairos novada prestižu! Filmu variet filmēt ar jebkādiem jums pieejamiem līdzekļiem.


Termiņi: komanda jāpiesaka līdz 28.02.2018 norādot komandas nosaukumu, visu dalībnieku vārdus, uzvārdus, nodarbošanās un īss paredzētās filmas scenārija apraksts. Filma jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 30.04.2018; gan pieteikums, gan filma jāiesniedz sūtot uz info@saulkrastuuznemeji.lv vai iesniedzot “Saulkrastu uzņēmēju biedrības” pārstāvjiem.


Balvas:

500 EUR komandai, kura iegūs simpātiju balvu – visvairāk “dalīties” (share) atzīmes facebook.com/saulkrastuuznemejiBalsošana notiks laikā no 05.05.2018. – 31.05.2018. Katrs “dalīties” (share) pieskaitās kā viena balss. Viens cilvēks var balsot vienu reizi.

500 EUR komandai, kuru no visiem pretendentiem kā labāko izvēlēsies žūrija, kurā ietilps Saulkrastu vidusskolas, Zvejniekciema vidusskolas, Saulkrastu tūrisma informācijas centra, Jauniešu mājas un Saulkrastu uzņēmēju biedrības pārstāvji!

Lūdzu droši uzdodiet jautājumus komentāru sadaļā facebook.com/saulkrastuuznemeji


Konkurss ir izsludināts, variet sākt rakstīt scenāriju un filmēt – lai veicas!