Stratēģiju (pirms apstiprināšanas biedrības padomes sēdē) paredzēts apspriest sanāksmē ar visām ieinteresētajām pusēm, kas notiks Carnikavas novadā 14.oktobrī plkst.17:00 un Saulkrastu novadā 15.oktobrī plkst.17:00. Pasākumu norises vieta vēl tiks precizēta un kopā ar stratēģijas tekstu publicēta biedrības mājas lapā www.sernikon.lv ne vēlāk kā 9.oktobrī.

Stratēģijas ieviešana paredzēta gan no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (382 098.29 EUR), gan no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda līdzekļiem (519 199.98 EUR).

Aicinām novadu iedzīvotājus sekot līdzi aktuālajai informācijai būt aktīvus gan stratēģijas izstrādes, gan ieviešanas laikā.