Semināri tiks veltīti informācijas sniegšanai par Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2014.-2020.gadam (Carnikavas un Saulkrastu novadiem) mērķiem un rīcībām, kā arī tiks sniegts ieskats vērtēšanas kritērijos un normatīvajos aktos, kas saistīti ar projektu iesniegumu sagatavošanu.

 

Biedrības rīkotie semināri notiks:

 

1. Carnikavas novadā - 2016.gada 8.martā plkst.16:30, Alternatīvās aprūpes centrā "Pīlādzis", Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā;

2. Saulkrastu novadā - 2016.gada 9.martā plkst.17:30, Saulkrastu novada domes zālē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā.

 

Informējam, ka semināri par projektu iesniegumu veidlapas aizpildīšanu tiks rīkoti marta beigās (pirms iesniegumu pieņemšanas uzsākšanas).

 

Stratēģijas gala versija un vērtēšanas kritēriji atrodami šeit:

http://sernikon.lv/strategija