Projekta nosaukums ir „Publiskās infrastruktūras nodrošināšana peldvietai „Centrs” Saulkrastos” un tā ietvaros plānotie darbi tiek īstenoti ar Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalstu, izmantojot LEADER programmas pieeju, kas paredz teritorijas attīstības stratēģiju īstenošanu.

Labiekārtojuma projekta autors ir arhitektu birojs SIA „Substance” un arhitekts Arnis Dimiņš, bet pašus darbus veiks SIA „Fiberglass”. Labiekārtošanas darbu pabeigšanas termiņš ir 2014. gada 10. marts.

Teritorijas centrā atradīsies divi pludmales volejbola laukumi un nelielas, vairāklīmeņu skatu terases jūras, saulrietu, nelielu koncertu vai volejbola sacensību vērošanai.

Projekta ietvaros tiks ierīkoti jauni pastaigu celiņi, atpūtas soli, atkritumu urnas, sauļošanās krēsli, uzstādītas rotaļu ierīces, āra trenažieri, izveidots ielu vingrotāju laukums, pludmales duša, kā arī organizēts teritorijas apgaismojums. Tāpat plānots nomainīt novecojušo asfaltbetona iesegumu starp Tūrisma informācijas centru un pludmali uz jaunu betona bruģakmens iesegumu.

Plānots, ka pēc darbu pabeigšanas šī teritorija kļūs par iedzīvotāju un pilsētas viesu iecienītu atpūtas un dažādu pasākumu norises vietu dažādos gadalaikos, savukārt peldvietas labiekārtojums atbildīs Zilā karoga statusam un tajā ērti jutīsies gan ģimenes ar bērniem, gan pludmales volejbola cienītāji, gan pensionāri un vienkārši sauļoties gribētāji vai saulrietu vērotāji.

Projekta 2. kārtā plānots šo teritoriju savienot ar Raiņa ielu, veidojot ērtu pastaigu ceļu starp Raiņa un Bīriņu ielām gar pludmali.