Saistošos stāstos par Saulkrastu novada vēsturi dalīsies trīs viesi:

Ligita Šleiere
Sējas skolas muzeja vadītāja

Pēteris Korsaks
fotovēsturnieks un fotogrāfs

Sējas muiža no senatnes līdz mūsdienām

Vija Babre
Bc.art, tulks un pedagoģe, M.Staņas līdzgaitnieces mākslinieces L.Postažas mazmeita

Arhitektes Martas Staņas mantojums

Aicināti gan pašvaldības darbinieki, gan ikviens interesents!
Vakara noslēgumā būs atvēlēts laiks pie tējas tases uzdot jautājumus lektoriem. Plānotais pasākuma laiks – 1,5 stundas, atkarībā no diskusiju ilguma