Baldone – pilsēta ar senu vēsturi, ar skaistu dabu, lieliskām atpūtas vietām un atsaucīgiem, radošiem cilvēkiem. Baldonē darbojas daudzi amatiermākslas kolektīvi, kuros aktīvu dalību ņem ne tikai baldonieši, bet brauc cilvēki no tuvākas un tālākas  apkārtnes. Baldones amatiermākslas kolektīvi ir regulāri Dziesmu un deju svētku dalībnieki. Mums savs kultūras nams, kur varētu dziedāt, dejot, spēlēt vēl arvien ir domās un tad cenšamies savu darbu vest uz citiem novadiem. Tādēļ lielo svētku priekšvakarā savu pavasara sveicienu Sējai ved Baldones koklētāju ansamblis “Dzītari” , amatierteātris “Sudraba nagla”, vidējās paaudzes deju kolektīvs “Degsme” un senioru deju kolektīvs “Degļi”. Lai mums visiem kopā izdodas radīt svētkus.

Visi laipni gaidīti!

Ieeja brīva