21.00 vienosimies kopīgā Mūsu Tēvs lūgšanā ar visiem Latvijas dievnamiem un to draudzēm.

Vakara izskaņā aicinām visus uz dziedātājas Aleksandras ŠPICBERGAS un vīru vokālās grupas koncertu „LAIKS. TU. LŪGŠANA”.

Koncertā skanēs dažādu gadsimtu baznīcas dziedājumi un lūgšanas dažādās valodās. Dzirdēsim gan austrumu, gan rietumu rita Baznīcas dziedājumus.

„Mans sapnis ir, lai mēs šajā sarežģītajā laikā visi būtu kopā, sajustu kopību un stiprinātos kopīgās lūgšanās. Ja tikai uz mirkli pasaulē apklusīs lūgšana, pasaule apstāsies griezties! To mēs nedrīkstam pieļaut!”– saka dziedātāja Aleksandra Špicberga.

Aleksandra ir viena no spilgtākajām un daudzpusīgākajām jaunās paaudzes mūziķēm Latvijā, kurai vienlīdz tuva ir gan akadēmiskā, gan baznīcas un tautas mūzika. Absolvējusi Rīgas Doma kora skolu, šobrīd studē Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā profesora Andra Veismaņa kora diriģēšanas klasē. Vīru vokālā grupa ir īpaši šim projektam izveidota mūziķu apvienība Aleksandras vadībā. Starp dziedātājiem ir gan diplomēti kora diriģenti un profesionālu koru dalībnieki, gan dažādu konfesiju draudžu koristi. Starp viņiem arī mūsu saulkrastietis Kārlis Taube.

Koncertā būsim liecinieki arī vairākiem pirmatskaņojumiem, jo kopā ar vīriem klausītājus priecēs arī Aleksandras vadītā vokālā grupa PUIKAS un ģitārists Vladimirs Kudrins.

Visi koncerti būs baudāmi bez maksas, tomēr Saulkrastu Pēterupes draudze būs pateicīga par ziedojumiem.

Sīkāku informāciju par Atvērto baznīcu dienas un Baznīcu nakts norises pasākumiem iespējams iegūt, ielūkojotieswww.baznicunakts. lv. Informācija sekos arī sociālajos medijos facebook.com un Instagram.