1. augusts

Plkst. 20.00

Pabažu ezerkrasta estrāde

Dižmāras svētku koncerts

Dižmāras diena ir viena no svarīgākajām mūsu senajām, tradicionālajām svētku dienām. Ar dziesmām un dejām godāsim un daudzināsim vieliskās pasaules aizbildni. Ikviens aicināts dižoties un priecāties kopā ar Saulkrastu folkloras kopu Dvīga un SDK Saulgrieži.

Ieeja brīva

 

Apraksts:

Dižmāras diena ir svētki, kas veltīti dievībai Mārai un kas senajā laika skaitīšanas sistēmā iezīmē vasaras beigas un ievada Rudenājus. Dižmāras diena ir viena no svarīgākajām mūsu senajām, tradicionālajām svētku dienām. Latviešu tradīcijās šai laikā īpaši tiek daudzināta Māra.

Tāpat kā citos gadskārtu svētkos, arī šai laikā ar dziesmām un dejām godāsim un daudzināsim vieliskās pasaules aizbildni Dižmāru. Aicinām darbdienas vakaru pavadīt kopā ar Saulkrastu amatiermākslas kolektīviem folkloras kopu Dvīga un SDK Saulgrieži!

Gadskārtas, godi, vecās un jaunās tradīcijas. No lokāliem pasākumiem savējiem līdz Starptautiskiem festivāliem Baltica un Novadu svētkiem visā Latvijā! 13 vietējās sievas un viņu atvases aktīvi darbojas folkloras kopā Dvīga, vadītāja Antra Deniškāne.

Saulkrastu senioru deju kolektīvam Saulgrieži drīz aprit 45 gadi. Dejotāji  piedalījušies visos Dziesmu un Deju svētkos. Kolektīva vadītājas Judītes Krūmiņas vadībā koncertējuši gan Latvijā, gan ārzemēs. Visi nākamie koncerti dejotājus ved arvien tuvāk Latvijas amatiermākslas nozīmīgākajam notikumam – 2023.gada Dziesmu un Deju svētkiem.