Aicinām izbaudīt atmosfēru un atklāt kādu noslēpumu dažāda vecuma bērniem, jauniešiem un pieaugušiem.
Izgrebsim savus līdzi paņemtos ķirbjus (ir jāapruņojas ar savu nazi un paliktni)
Ieskatīsimies kultūras nama bēniņos, cenšoties pamanīt un saklausīt nostāstus par Balto dāmu.
Atklāsim spokainas vīzijas kultūras nama pagrabā.
Vakara gaitā būs iespēja tikt pie saldiem pārsteigumiem un Raganu zāļu tējas.
Ļaujies iztēlei un ierodies maskā.