Sējas kultūras namā

18.02.2023

Visi laipni gaidīti!

Ieeja brīva

Savā skatuves mīlestībā gan atsevišķi, gan kopīgi dalīsies Skultes amatierteātris, Skultes jauktais koris ,,Skulte”, Saulkrastu vokālais ansamblis ,,Dzīle” un Sējas jauktais koris ,,Sēja”
Kori ļaus ielūkoties šī gada gaidāmo Dziesmu svētku repertuārā, bet amatierteātra un ansambļa izpildījumā dzirdēsiet dzīvespriecīgi izklaidējošu programmu.

Piedalās:

Sējas jauktais koris ,,Sēja” (diriģents Ārijs Ādamsons, kormeistars Eduards Vācietis, koncertmeistars Austris Kalniņš, vokālā pedagoģe Annija-Kristiāna Ādamsone)
Skultes amatierteātris (režisore Ligita Smildziņa)
Saulkrastu vokālais ansamblis ,,Dzīle” (vadītājs Jānis Lucāns)
Skultes jauktais koris ,,Skulte” (diriģents Ārijs Ādamsons, kormeistars Eduards Vācietis, koncertmeistars Austris Kalniņš, vokālā pedagoģe Annija-Kristiāna Ādamsone)