18. februāri plkst.18.00 Saulkrastu sporta centrā pēc divu gadu pārtraukuma ar divtik lielu enerģiju un vēlmi sadancot, ap 500 dejotāju satiksies gadskārtējā tautas deju festivālā “Sasala jūrīna”.

Ar katru deju mēģinājumu, sadancošanu koncertā vai skatē, lieliem soļiem tuvojas gada kultūras svarīgākais notikums – latviešu dziesmu un deju svētki. Gatavojoties šiem svētkiem, festivāla “Sasala jūrīna” koncerta programma sasauksies ar Dziesmu svētku tematiku.

 

Koncertā piedalīsies Tautas deju ansambļi “Kalve”, “Vizbulīte”, “Ritenītis”, jauniešu deju kolektīvi “Rūta”, “Vizbulīte”, “Pastalnieki”, “Krustu šķērsu”, “Cielaviņa”, “Mazais ritenītis”, “Pasaciņa”, vidējās paaudzes deju kolektīvi “Madara”, “Mārupieši”, “Sprigulis”, “Stopiņš”, “Rudzi”, “Greizie rati”, “Virši”. “Runči un kaķes”, “Laimes oali”, “Jūrdancis”, “Sānsolītis”, senioru deju kolektīvi “Klasesbiedri”, “Labako gadu virši”, “Sidrabdancis”, “Baltābele”, “Dēka”, “Ulenbroks”, “Sprigulis”, “Saulgrieži”.

Ieejas maksa 3 eiro.