Notikums: 27.maijā plkst. 17.00 Pabažu kultūras namā Saulkrastu vokālais ansamblis “Dzīle” aicina uz 20 gadu jubilejas koncertu “Nav jūras bez dziļuma, nāc, ak, nāc!”

Notikuma aprakstošs teksts: Saulkrastu vokālā ansambļa “Dzīle” 20 gadu jubilejas koncertā ar muzikāliem sveicieniem viesosies Lejasciema vokālais ansamblis “Satekas”,  Gulbenes vīru vokālais ansamblis “Namejs”, Valmieras kultūras centra senioru vīru koris “Baltie bērzi”. Kā goda viesis pasākumā aicināts piedalīties komponists Aleksandrs Jasjukevičs, ar kuru ansamblim “Dzīle” izveidojusies ilgstoša draudzība.
Lai izdodas skanīga kopā būšana!
Gaidām ciemos, kam tuva “Dzīles” muzicēšana!

Ieeja bez maksas.