Pirmdien, 19. septembrī, Eiropas kultūras mantojuma dienās 2022 Sējas muižas parkā klātesot Saulkrastu novada iedzīvotājiem, Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes un Saulkrastu novada pašvaldības darbiniekiem tiks atklāts informatīvais stends par Sējas muižas ūdenstorņa vēsturi un nozīmību.

Sējas muižas ūdenstornis, atbilst reģiona nozīmes industriālā pieminekļa statusam, atspoguļo ražošanas un teritorijas infrastruktūras attīstību.

Sējas muižas apbūve veidojusies no 18.gs.vidus līdz 20.gs.sākumam. Kungu māja celta 1766. gadā, bet pārbūvēta no 1883. līdz 1885. gadam, iegūstot smalku neogotikas dekoratīvo apdari ar ažūriem čuguna lējumiem, balustrādēm un sandrikiem. No 1751.gada līdz agrārai reformai muiža piederējusi fon Duntenu dzimtai, kura pēc nostāstiem ir saistīta ar slaveno Minhauzenu dzimtu. Šobrīd ēka atrodas sabrukuma stāvoklī. Sējas muižas parks izveidots vienlaikus ar kungu mājas pārbūvi 19. gs. otrajā pusē. Parkā aug Sējas lepnums – dižozols.

Muižas apbūvē saglabājies ūdenstornis. Ūdenstorņa galvenais uzdevums ir ūdens spiediena nodrošināšana ūdensapgādes sistēmā – ūdens rezerves uzkrāšana ūdens tvertnē un tā patēriņa svārstību izlīdzināšana. Bieži vien utilitāra ikdienas būve kļūst par vietas izteiksmīgu akcentu ar vērtīgu arhitektonisku risinājumu.

1903.gadā parkā uzceltais ūdenstornis ir izteiksmīga neogotikas formās veidota celtne un reti sastopama inženiertehniska būve Latvijas muižu arhitektūrā, kas liecina par muižas īpašnieku savam laikam moderno tehnisko domāšanu un muižas apbūves labiekārtojuma līmeni. Ūdenstornis savam sākotnējam mērķim izmantots visā pastāvēšanas laikā un kalpo arī šodien kā ūdens atdzelžotava. Netālu no ūdenstorņa atrodas neliels namiņš ar motoru un sūkni, bet ūdeni sūknēja no dziļas neizsmeļamas akas.

Ūdenstornis ir inženiertehniska būve, atjautīgs un vienkāršs risinājums ūdens daudzuma un spiediena nodrošināšanai ūdensapgādes tīklā. Spiedienu gravitācijas spēka ietekmē rada ūdens paša smagums. Praktiska būve, kas liecina par ilgtspējīgu saimniekošanu. Ūdenstorņu celtniecība un lietošana ataino ūdensapgādes attīstības vēsturi.