Ķirezera dabas taka atrodas starp vietējo autoceļu V101 Lilaste-Saulkrasti 0,1 km un starp dzelzceļa līniju Rīga-Skulte – 0,1 km. Apļveida taka vijas apkārt Ķirezeram ar skaistu ainavu – ezeru, purvainu mežu un purvam raksturīgiem augiem: cūkausīšiem, grīšļiem, dzērvenājiem, vaivariņiem un mazām priedītēm un bērziņiem. Ezera platība ir 2,2 hektāri, vidējais dziļums 1,3 metri. Ķirezera apkārtnes sakopšanā ir ieguldīts daudz darba un laika, tāpēc, dodoties dabā, atceries – ko atnes, to aiznes, kā arī, ja redzi kādu piesārņojam, informē attiecīgās iestādes.