Klāt šīs vasaras pirmās karstās dienas, kad Saulkrastus intensīvi sāk apmeklēt tūristi, kuri vēlas šeit atpūsties, sauļoties, peldēt, baudīt izklaides un kultūras dzīvi. Palielinoties pilsētas viesu skaitam, palielinās arī noslodze pludmales zonai, un diemžēl pieaug atkritumu apjoms, tāpēc Saulkrastu novada pašvaldība atgādina – atpūšoties pludmalē, ko atnesi, to aiznes!

Saulkrastu novada pašvaldības peldvietai “Centrs” ir piešķirts zilais karogs, kas uzliek noteiktus pienākumus šī prestižā nosaukuma saglabāšanā. Šajā vietā augstiem standartiem ne vien jāatbilst ūdens kvalitātei, bet arī infrastruktūras piedāvājumam un sakoptībai.
Jau 2015. gadā tika izdoti pašvaldības saistošie noteikumi, kuros tika skaidri noteikts, kas ir atļauts Saulkrastu novada pašvaldības oficiālajās peldvietās.  Peldvietās nedrīkst smēķēt, izvest pastaigā un peldināt suņus un citus mājdzīvniekus, sērfot, kaitot, peldēt tālāk par peldvietas norobežojošām bojām un peldēties laikā, kad uz informācijas stendiem izvietota informatīva norāde “Peldēties aizliegts”, kā arī nekādā gadījumā nedrīkst atstāt aiz sevis atkritumus, īpaši izsmēķus, kurus irdenajās smiltīs nav iespējams savākt.

Lai saglabātu peldvietas “Centrs” piešķirtā zilā karoga prestižu, kā arī lai nodrošinātu novada iedzīvotājiem un viesiem iespēju atpūsties sakoptā vidē, vasaras sezonā darba dienās peldvietas sakopšanu nodrošina Saulkrastu novada pašvaldības algotie jaunieši, savukārt piektdienas, sestdienās un svētdienās, kad apmeklētāju skaits būtiski pieaug, teritorijas sakopšanu veic SIA “Uno grupa”.
Daudzi iedzīvotāji pašvaldībai ieteikuši veikt smilšu sijāšanu teritorijas uzkopšanai, taču Saulkrastu pludmalē tas nav iespējams, jo atšķirībā no Jūrmalas un Kurzemes piekrastes, kur ir mitrās smiltis, Saulkrastos pludmale ir šaura, slīpa, ar izteiktu reljefu un ar irdenu smilti, kur sijāšanas transports nevar ne vien piekļūt, bet arī pa šādu pludmali nevar pabraukt, to būtiski nebojājot. Turklāt priekškāpa jeb pelēkā kāpa ir īpaši aizsargājamā teritorija, kuru nedrīkst bojāt.

Saulkrastu novada pašvaldība saņem arī iedzīvotāju jautājumus par to, kur tad īsti atrodas nūdistiem paredzētā pludmale? Atgādinām, ka saskaņā ar domes pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem, nūdistu pludmalei ierādīta vieta, kura atrodas 1,5 km attālumā no Inčupes ietekas jūrā virzienā uz Rīgu (tas ir apmēram 300 m no DUS “Viada” piekļuves jūrai virzienā uz Lilasti / Rīgu). Cilvēkiem, kuri vēlas sauļoties kaili, atvēlēta 1 km gara pludmale.