“Saulrietu taka ir ļoti iecienīts pastaigu maršruts ne tikai tūristiem, bet arī vietējiem iedzīvotājiem. Priecājamies, ka katru gadu, piesaistot līdzekļus un ieguldot arī savus līdzekļus, varam atjaunot kādu no šīs takas posmiem. Jaunā laipa ļaus cilvēkiem pastaigu laikā droši pārvietoties pa kāpām, neradot uz tām papildu slodzi, un apstājoties pie vides objekta, būs iespēja vērot brīnišķīgu skatu uz jūru. Ņemot vērā, ka Saulkrasti nereti tiek izvēlēti kā vieta, kur rīkot kāzas, jaunais vides objekts varētu būt laba vieta, kur izbaudīt šo svarīgo notikumu. Gaidīsim pirmos kāzu foto,” atklāšanas pasākumā pauda biedrības “Jūras zeme” padomes priekšsēdētājs un Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs Normunds Līcis.

Projektā “Vides objekts – Saulrieta vērotājs”, Proj. Nr. 22-04-AL11-A019.2201-000001, izveidots jauns vides objekts – Saulrieta vērotājs – foto objekts, kur jaunlaulātie un ikviens Saulkrastu iedzīvotājs, viesis var iemūžināt atmiņas Saulkrastiem tik raksturīgajā saules simbolā.Projekta mērķis bija izveidot vides objektu – Saulrieta vērotājs, kas kļūtu par iecienītu brīvā laika pavadīšanas un tūrisma apskates objektu vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem. vides objekts atrodasSaulrieta pastaigu takas posmā no Bērzu ielas līdz Selgas ielai.Projekta kopējās izmaksas ir 4997.30 EUR, no tā ES publiskais finansējums 4497.57 EUR. Projektu līdzfinansē ES Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai ar Lauku atbalsta dienesta un biedrības “Jūras Zeme” atbalstu.

Projektā “Gājēju infrastruktūras izveide posmā no Bērzu ielas līdz Selgas ielai”, proj.nr. 22-04-FL02-F043.0205-000001, pabeigts jauns pastaigu takas posms Saulrieta takai no Bērzu ielas līdz Selgas ielai, kas ir kā papildinājums jau esošajai pastaigu infrastruktūrai. Projekta mērķis bija attīstīt gājēju infrastruktūru kāpās, izbūvējot laipu posmā no Bērzu ielas līdz Selgas ielai, Saulkrastos. Veicot gājēju laipas izbūvi tiks veicināta tūrisma attīstība un mazinās iedzīvotāju un tūristu radīto kaitējumu videi.

Pastaigu takas garumā atjaunotas margas jūras pusē, lai samazinātu slodzi uz krasta kāpu zonu. Priekškāpu zonā izbūvētas kāpnes, lai atvieglotu piekļuvi jūrai, kā arī samazinātu slodzi uz krasta kāpu zonu. Pirms kāpnēm izbūvēta skatu platforma, uz kuras uzstādīts jauns sols.Projekta kopējās izmaksas 52 527.31 EUR, no tā ES publiskais finansējums 47 274.58 EUR. Projektu līdzfinansē ES Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds ar Lauku atbalsta dienesta un biedrības “Jūras Zeme” atbalstu.