Saulkrastu sporta un ģimeņu centrs no šī gada 14. maija līdz 12. jūnijam aicina ikvienu piedalīties aktivitātē “Foto medības Saulkrastos”!

Vadoties pēc dotiem attēlu fragmentiem Saulkrastu pilsētā ir jāmeklē un jānofotografē konkrētie objekti! Dalībniekiem ir pašiem iespēja noteikt apmeklēto punktu skaitu un secību kādā atrast attēlos redzamās vietas!

Lai piedalītos spēlē, Tev būs nepieciešams:

  • fotokamera vai telefons ar fotografēšanas iespēju;
  • foto medību spēles uzdevumu lapa ar 25 meklējamiem attēliem!

Spēles apraksts

Lai spēlētu foto medību spēli, Tev ir nepieciešama uzdevumu lapa, kuru var lejupielādēt digitāli https://ej.uz/ujny vai to saņemt Saulkrastu sporta un ģimeņu centrā Raiņa ielā 7. Vai skatieties pielikumā.

Uzdevumu lapā ir 25 dažādi objektu fragmenti, bez paskaidrojumiem, kur tie ir uzņemti.

Spēles dalībnieku uzdevums ir saprast, kur katrs fotoattēla fragments tapis, jāatrod konkrētā vieta, jānofotografē tā un jānosūta Saulkrastu sporta un ģimeņu centram aplikācijā Whatsapp uz tel.nr. +37124875011.

Dokumenti lejuplādei