Tā kā vāciešu ienākšana Latvijā notikusi pa ūdensceļiem, kuri ved iekšzemē, respektīvi, pa Daugavu un Gauju, tad ap šīm upēm veidoti vācu centri, kuri pārvaldīja tuvākos ciemus. Apgabals no Gaujas līdz jūrai reizē ar vācu valdīšanas laiku nonāca priestera Alobranda rokās, un viņš vēsturiski izveidojušos teritoriju sadalīja četrās draudzēs – Turaida, Lēdurga, Igate un Krimulda. Tuvākais lielais centrs atradās Kubeselē, kur tiek uzcelta draudzes baznīca, kas vairākkārt pārbūvēta, bet šobrīd zināma kā Krimuldas luterāņu baznīca. Šīs draudzes robežās bijuši vēl vismaz 13 ciemi. Blakus Kubeselei tagadējo Ainažu virzienā atradās Metsepole, kas līvu valodā nozīmē mežains apvidus. Iespējams, robeža bijusi Aģes upe, kas šajā laikā tika izmantota kuģošanai. Cauri Kubeselei un Metsepolei gar jūras piekrasti vijās stratēģiski svarīgs ceļš – taisnais ceļš gar jūru, kas savienoja Rīgu ar Pērnavu. Metsepoles apgabala līvus, kas dzīvoja pie Aģes, uzskata par vāciešiem neuzticamiem un nepakļāvīgiem. Arī hronista Indriķa simpātijas pieder latgaļiem, tāpēc Vidzemes piekrastes līviem netiek veltīti cildinoši vārdi, tie tiek raksturoti kā nežēlīgi sirotāji, kas nav vēlējušies pieņemt kristīgo ticību: Frēdelandes kastelā dzīvoja kāds cistertiešu ordeņa priesteris Frīdrihs, kuru bīskaps ar pāvesta kunga pilnvaru bija iesaistījis evaņģēlija sludināšanas darbā. Pūpolu svētdienā viņš ar daudz asarām svinēja tā kunga ciešanu mistērijas un ar sirsnīgām pamācībām klātesošajiem teica mudinājuma vārdus par tā kunga krustu. (..) Upes ietekā viņam nāca pretī sāmsalieši, metās priesterim virsū, sagrāba viņu, un kopā ar dažiem līviem, izkāpuši Aģes upes krastā, spīdzināja ar dažādām mocībām.
Piejūras ciemu līvu kareivīgais un nepakļāvīgais raksturs ir dzinulis iedzīvotāju vēlmei iesaistīties kaujās gan ar igauņiem, gan vācu ordeni, kas strauji samazina vietējo iedzīvotāju skaitu. Tā 1211. gada pavasarī igauņu karaspēks burtiski izkauj Kubeseles novadu un noposta draudzi. Piejūras ciemati cieš mazāk, un arī iedzīvotāju skaits ar laiku atjaunojas, papildinot šīs teritorijas ar ieceļotājiem no Latgales, Zemgales un Kurzemes.