2.decembrī plkst.18.00 kultūras namā “Zvejniekciems” notiks  Saulkrastu deju kolektīva “Saulgrieži” 45 gadu jubilejas koncerts “Saulgriežu laiks”.

Koncerta viesi – Senioru deju kolektīvi no Salacgrīvas, Limbažiem, Straupes, Siguldas, Ulbrokas, Ķekavas un Ādažiem.

Ieeja bez maksas.

Saulkrastu senioru deju kolektīvs „Saulgrieži” dibināts 1978. gadā. Kolektīvs aktīvi iesaistījies Saulkrastu kultūras norisēs, kā arī Rīgas rajona un Latvijas vecakās paaudzos, tolaik darba veterānu, deju kolektīvu aktivitātēs. Deju kolektīvam sāka veidoties plašs draugu loks, galvenokārt deju kolektīvi gar jūras un līča krastu. Joprojām kopīgas sadancošanas notiek ar Salacgrīvas, Carnikavas un Ziemeļblāzmas dejotājiem. Laika gaitā kolektīva draugu loks ir veidojies ļoti plašs, „Saulgrieži” koncertējuši sadraudzības koncertos gan tuvos, gan tālos novados – Limbažos, Salacgrīvā, Siguldā, Straupē, Cēsīs, Madonā, Stopiņos, Balvos, Ķekavā, Ventspilī, Talsos, Druvā, Garkalnē, Ādažos, Carnikavā, Vecumniekos, Iecavā, Krimūnās, Madlienā, Salaspilī.

Kopš 1978. gada kolektīvs, parsmīgi apgūstot deju svētku obligāto repertuāru un piedaloties atlases skatēs, ir ieguvis tiesības un piedalījies visos Rīgas rajona, Vidzemes novada un Latvijas Dziesmu un deju svētkos. Saulkrastos tika radīti Latvijas senioru deju svētki, kas, mainot nosaukumus, joprojām Latvijā noris. Saulkrastos, „Saulgriežiem” līdzdarbojoties to rīkošanā, šo gadu laikā ir notikuši divi senioru deju svētku lielkoncerti. Savukārt, „Sadancošana ziemas saulgriežos” ir kolektīva veidota ikgadēja draugu kolektīvu tikšanās katru gadu decembra sākumā kultūras namā „Zvejniekciems”. Kolektīvs ir līdzdalīgs arī Saulkrastu deju festivālā „Sasala jūrīna”.

„Saulgriežiem” festivālu un dažādu koncertu ietvaros ir bijusi iespēja dejot arī ārzemēs – Serbijā, Polijā, Vācijā, Anglijā. Īpašs pēdējo gadu notikums bija dalība Eiropas lielākajā kultūras festivālā EIROPIADE 2019 Frankenbergā (Vācijā). 2020. gadā diemžēl nācās iztikt ar dalību virtuālajā EIROPIĀDĒ, bet vēlme piedalīties nākošajā festivālā nav zudusi.

Senioru deju kolektīvam „Saulgrieži” pēdējo septiņu gadu laikā ir izveidojusies jauka tradīcija – noslēdzot vai uzsākot sezonu (augusta beigās, septembra sākumā) ar koncertiem viesoties socialās aprūpes mājās/pansionātos visā Latvijā. Šīs norises ietvaros kolektīvs dejojis Vecumniekos, Subatē, Inčukalnā, Trapenē, Alūksnē, Mālupē, Pāvilostā, Aizvīķos, Ventspilī, Engurē, Maltā, Viļakā, Valkā, Dagdā.

Kolektīvā dejo gan strādājošie, gan pensijas vecuma ļaudis pat līdz. 90 gadu vecumam. „Saulgriežos” laika gaitā izveidojušās savas īpašas tradīcijas, kas cieši saista un vieno dejotājus arī ārpus mēģinājumu procesa.

Ilgajā kolektīva darbības laikā nodejotas ap 100 dažādu deju, taču repertuārā visilgāk saglabājušās un atkārtoti iestudētas tādas dejas kā „Saivas kadriļa”, „Klabdancis”, „Kāsīt`s tup namiņā”, „Rotā, saulīt, rietēdama”. Gadu gaitā vairāk kā desmit jaunas deju horeografijas veidotas tieši „Saulgriežiem”, no šīm visbiežāk dejotā deja – „Dieviņš brauca”.