23.novembrī plkst.18.00 kultūras namā “Zvejniekciems” notiks lekciju cikla “Atklāj Saulkrastus no jauna” kārtējā tikšanās “Sarunas par jūrniecību un zvejniecību”.
Saulkrastu novada iedzīvotājiem un viesiem būs iespēja noskatīties Latvijas valsts svētku nedēļā tapušo interviju ar nupat izdotās grāmatas ,,Gar jūras zeltmirdzošo krastu” sastādītāju Gintu Šīmani.
Kuivižnieks Gints Šīmanis, Latvijas jūrniecības – kuģniecības un zvejniecības – vēstures un attīstības pazinējs ir sniedzis savu ieguldījumu 26 grāmatu un 19 filmu scenāriju tapšanā.
Darbā “Gar jūras zeltmirdzošo krastu” atspoguļoti divi laikmeti 20.gadsimta Latvijas zvejniecības vēsturē – Mārtiņa Sama ceļojuma piezīmes par Latvijas piekrastes zvejniekiem 20. un 30.gados un Valda Brauna 70. un 80.gados tapušajās fotogrāfijās par zvejnieku dzīvi un darbu. Jauniznākušo grāmatu būs iespējams iegūt 23.novembra vakara tikšanās laikā.
Esam aicinājuši vakara viesi fotovēsturnieku Pēteri Korsaku piedalīties ar ieskatu Mārtiņa Sama (1892-1941) daiļradē – Latviešu Senatnes pētītāju biedrības vicepriekšsēdētājs bija ne vien ražīgs publicists, bet arī fotoreportieris.
Vakara turpinājumā Edgars Zviedris, zvejnieku dzimtas pēctecis jau devītajā paaudzē dalīsies gan savas dzimtas stāstā, gan pastāstīs par zveju mūsdienās Vidzemes piekrastē.
Kopā ar Saulkrastu zvejnieku apmetnes pārstāvjiem pie tējas tases diskutēsim par zvejniecības vēstures liecību saglabāšanu un iedzīvināšanu mūsdienās.
Aicinām tematiski pavadīt šo 23.novembra vakaru, kas ir arī Ainažu jūrskolas, Latvijas jūrniecības tradīciju šūpuļa, dibināšanas gadadiena!
Pasākuma plānotais laiks – divas stundas.
Ieejas bez maksas.