Ir klāt septembris un Dzejas dienas! 16. septembrī plkst.13.00, kad gaisā jūtams gan rudens tuvums, gan atvasara, aicinām apmeklēt senioru biedrības “Sējas Pīlādzis” sarūpēto pasākumu “Sirds siltuma mirkļi” Pabažu kultūras namā. Pie tējas tases būs sarunas un dzejas lasījumi ar aktieri Juri Gornavu. Klausīsimies dzejas lasījumus senioru biedrības “Sējas Pīlādzis” izpildījumā.

Ikviens pasākuma apmeklētājs aicināts publiski nolasīt savu izvēlēto dzejoli. Vietas pie galdiņiem,līdzi ņemot pašu sarūpētugroziņu”.Pasākuma apmeklējums ir bez maksas.