Ar kultūras programmu visas dienas garumā un iespaidīga izmēra Saules veidola skulptūru iedegšanu jūras krastā, Saulkrastos tiks svinēta Senās uguns nakts un XIII folkloras festivāls “Pa Saulei”

 

26.augustā desmit folkloras kopas tiksies XIII folkloras festivālā “Pa Saulei”. Festivāla programmas ietvaros Saulkrastu novadā notiks sadziedāšanās, danči, rotaļas un meistarklases, noslēdzot vakaru ar folkloras kopu lielkoncertu, iespaidīgu saules formas skulptūras un Senās uguns ugunskura iedegšanu jūras krastā un ekoloģiskās grupas “Ducele” koncertu.

Jau ierasts, festivāls tiek atklāts cildinot senās latviešu tautas prasmes un aicinot līdzdarboties meistarklasēs un radošajās darbnīcās. Šogad no plkst.11.00-13.00 pie kultūras nama “Zvejniekciems” notiks tradicionālo piejūras ēdinu pagatavošanas meistarklase, atklājot siļķes pagatavošanas īpatnības. Paralēli notiks Saulkrastu audēju kopas “Kodaļa” radošā darbnīca, aicinot ielūkoties austuvē, iepazīstot steļļu burvību un audekla tapšanas dažādību. Darbnīcā būs iespēja iemācīties veidot zāļu paklāju mazajās stellēs, līdzi ņemot zāļu stiebrus un lapas.

Jau no plkst.16.00 ap 100 folkloristu Saulkrastu novada dažādās vietās izdziedās dziesmas, izceļot piejūras piekrastes dabas un kultūras vērtības.

“Folklora ir mūsu tautas pamatkultūra un šis festivāls tika veidots, lai atgādinātu par savas identitātes mantojumu caur senajām dziesmām, stāstiem, rotaļām un dejām, uzsverot saikni starp dabu un cilvēku. Tā ir iespēja satikties ar novadu tradīcijām, kuru nesēji ir dažādu paaudžu pārstāvji no visas Latvijas. Tā ir iespēja svinēt dodot zināšanas, pieredzi, prieku par kopābūšanu pat ar visām Baltijas jūras krastu tautām.”, tā folkloras festivāla “Pa Saulei” idejas veidotāja un Saulkrastu folkloras kopas „ Dvīga” vadītāja Antra Deniškāne.

Tradicionāli, augusta pēdējā sestdienā, folkloras festivāla “Pa Saulei” norise tiek apvienota ar Senās uguns nakts tradīciju –  ugunskuru iedegšanu Baltijas jūras krastā augusta beigās, apliecinot piejūras tautas vienotību un atgādinātu par mūsu vēsturi un kultūras mantojumu.

Festivāla programma:

11.00 – 13.00  Pie kultūras nama Zvejniekciems, Atpūtas iela 1 b

Tradicionālo piejūras ēdienu meistarklase un zāļu paklāja aušanas darbnīca

16.00 – 22.30 Folkloras kopu koncerti Saulkrastu novadā

16.00 Veikals Mego, Bērzu aleja 1, Zvejniekciems

17.00 Saulkrastu Sociālā aprūpes māja

18.00 Baltā kāpa

19.00 Svētku gājiens no pilsētas centrālās karoga masta vietas, Smilšu ielā 3

19.30 Saules laukums. Folkloras kopu lielkoncerts

20.30 Senās uguns nakts ugunskura iedegšana Jūras parkā

21.30 Danči ar ekoloģiskas mūzikas grupu “Ducele”