“Lauku ceļotāja”, Vides, dabas aizsardzības, tūrisma NVO, valsts un piekrastes pašvaldību speciālistu kopīgā sadarbībā ir tapis ✅Dabas tūrista ētikas kodekss – praktisks un ikvienam saprotams noteikumu kopums, kas palīdzēs baudīt dabu saudzīgi un atbildīgi.
Lasiet
✅Dabas tūrista ētikas kodeksu tiešsaistē👉 https://celotajs.my.canva.site/dabas-turista-etikas-kodekss
🌱Dabas tūrista ētikas kodekss kā padomdevējs ir domāts ikvienam – ceļotājam, dabas vērotājam, pētniekam, atpūtniekam, ogotājam, sēņotājam, aktīvās vai pasīvās atpūtas baudītājam, kas dodas dabā. Mūsu kopējais mērķis ir sargāt un saglabāt nākamībai dabas vērtības – nedzīvo un dzīvo dabu, dzīvotnes, ainavu, cilvēka un dabas mijiedarbībā veidoto vidi.

 

https://www.celotajs.lv/g/Publ/2023/dabas_turista_etikas_kodekss/dabas_turista_etikas_kodekss_lv.pdf LV

https://www.celotajs.lv/g/Publ/2023/dabas_turista_etikas_kodekss/dabas_turista_etikas_kodekss_en.pdf ENG