• 4. – 6. septembrī Zinību dienas pasākumi PII “Rūķītis”, Vidzemes Jūrmalas mūzikas un mākslas skolā un Sējas Mūzikas un mākslas skolā
  • 6. septembrī plkst. 14.00 Glābšanas stacijas atklāšanas pasākums Pludmales ielas noejā uz jūru Saulkrastos
  • 6. septembrī plkst. 19.00 Dzejkoncerts “Būt pa īstam” ar mūziķi Lauri Valteru Pabažu kultūras namā. Biļetes cena 3 EUR
  • 7. septembrī no plkst. 14.00 Pasaules Miera skrējiens Saulkrastu novadā
  • 8. septembrī plkst. 18.00 Tēva dienas pasākums Sējas kultūras namā