Saulkrastu novada pašvaldība plāno piedalīties 5.1.1.3. pasākuma “Publiskās ārtelpas attīstība” projektā, lai piesaistītu finanšu līdzekļus Jūras parka labiekārtošanai un rekreācijas* zonas izveidei posmā no Vāravas ielas līdz Vidrižu ielai.
Vēlamies noskaidrot iedzīvotāju viedokli par to, ko būtu vērtīgi un noderīgi šeit ierīkot, lai saglabātu esošās vides vērtības un vienlaikus radītu dabīgu, unikālu un apmeklētājiem pieejamu vidi. Aptauja pieejama https://ej.uz/3q28
Aptauja tiek veikta Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās” 5.1.1.3. pasākuma “Publiskās ārtelpas attīstība” ietvaros.
Aptauja ir anonīma un atbildes tiks izmantotas tikai apkopotā veidā. Atbildes gaidīsim līdz š.g. 10. novembrim.Jau iepriekš pateicamies par līdzdalību!
Jautājumu gadījumā aicinām rakstīt Attīstības nodaļai uz e-pastu ar pasts@saulkrasti.lv.
* rekreācijas zona – atpūtas zona