19.02. plkst. 17.30 SIA “Saulkrastu komunālserviss” tikšanās ar Saulkrastu novada iedzīvotājiem Saulkrastu novada domes sēžu zālē, Raiņa ielā 8

21.02. plkst. 17.00 Publiskās apspriešanas sanāksme teritorijas attīstības iecerei zemes vienībās Ainažu ielā 13C un zemes vienības Ainažu ielā 13D daļā videokonferenču platformā ZOOM

22.02. plkst. 16.00 – 18.35 Vecāku diena Saulkrastu novada vidusskolā

22.02. plkst. 18.00 Informatīvs pasākums decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem Saulkrastu novadā Saulkrastu novada domes sēžu zālē un videokonferenču platformā ZOOM

24.02. plkst. 9.00 Saulkrastu telpu futbola čempionāts Saulkrastu sporta un ģimeņu centrā

24.02. plkst. 19.00 Ainara Mielava koncerts “Ainars Mielavs iegriež Jaunu Mēnesi” Saulkrastu kultūras namā “Zvejniekciems”. Biļetes EUR 10 un EUR 15 bilesuparadize.lv