Apmācības vadīs Kaspars Savickis, SIA “Komunikāciju darbnīca” idejas autors, dibinātājs un vadītājs. Kasparam ir 14 gadu pieredze semināru, treniņu izstrādē un vadībā. Nodarbību laikā paredzēts:

  • apgūt LEAN pieejas pamatus;
  • definēt katram uzņēmumam nepieciešamos uzlabojumus, mērķus un sasniedzamos rezultātus;
  • kā arī analizēt šķēršļus, kas traucē izaugsmei;
  • iegūtās zināšanas pielietot praktiski, līdz apmācību beigām izstrādājot skaidru uzņēmumā nepieciešamo uzlabojumu plānu un soļus tā īstenošanai.

Dalībnieku skaits ir ierobežots! Pieteikties apmācībām iespējams līdz 15. janvārim, aizpildot anketu šeit: https://forms.gle/zN3j4CWZdXuzBdy7A.

Prioritāri apmācībām tiks apstiprināti tie dalībnieki, kuru pārstāvētie uzņēmumi:

  • atrodas un darbību veic Vidzemes plānošanas reģiona teritorijā (Alūksnes, Cēsu, Gulbenes, Limbažu, Madonas, Ogres, Saulkrastu, Smiltenes, Valmieras, Valkas un Varakļānu novados);
  • ir uzņēmumu/nozares interešu pārstāvošas organizācijas biedrs (asociācija, klasteris u.c.);
  • pārstāv uzņēmumu, kura virziens atbilst kādai no VPR viedās specializācijas jomām (ilgtspējīga, eksporta un tehnoloģiju ietilpīga:​ kokapstrāde, pārtika, mežsaimniecība, lauksaimniecība, atjaunojamo resursu enerģijas ražošana, veselības rehabilitācija un aprūpe, zilā bioekonomika).

No visiem grupas apmācību dalībniekiem tiks izvēlēti desmit, kuriem būs iespēja saņemt papildus piecas nodarbības uzņēmumā klātienē. To laikā paredzēts darbs ar uzņēmuma vadību un komandu, īstenojot uzņēmumam pielāgotu apmācību saturu, lai izstrādātu un ieviestu procedūras, kas nepieciešamas efektivitātes paaugstināšanai, uzlabojumu ieviešanai un iepriekš nodarbībās nodefinēto mērķu sasniegšanai.

Aicinām arī uzņēmumus/nozares pārstāvošas organizācijas deleģēt biedrus, kam aktuālas šīs apmācības procesu optimizēšanai. Ja apmācībās vēlas piedalīties uzņēmums, kas nav kādas organizācijas biedrs, tad apmācību izmaksas tiks uzskaitītas kā de minimis atbalsts. Uzņēmumam, kurš izmanto šo atbalstu uz pieteikuma iesniegšanas brīdi nedrīkst būt nodokļu parādi.

Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai!