1. janvāri norisinājās pirmā darba grupas tikšanās, uz kuru tika aicināti Saulkrastu novada pašvaldības nodaļu un iestāžu vadītāji un darbinieki, lai informētu un diskutētu par to, kā klimta pārmaiņas tuvākajā laikā varētu ietekmēt viņu nodaļu darbu. Iegūtā informācija no darba lapām un diskusijām tiks apkopota, lai nākamajā darba grupā varētu prezentēt idejas un risinājumus, kas Saulkrastu novada pašvaldības darbiniekiem palīdzētu ne vien sagatavoties darbam ar klimatu pārmaiņu ietekmi uz viņu darbu, bet jau preventīvi mazināt dažādus riskus.

Nākamajā dienā otrajā darba grupā pulcējās vietējie iedzīvotāji, biedrības un uzņēmēji, kā arī nacionāla līmeņa tūrisma eksperti. Dalībnieki uzzināja par projektu, tā mērķiem, un grupu darbā sprieda par savu skatījumu uz Saulkrastu novadu un piekrastes tūrismu pēc 50 gadiem, kā to varētu ietekmēt klimata pārmaiņas. Arī iedzīvotāju sniegtie viedokļi, idejas un vajadzības tiks apkopotas un, balstoties uz tiem, tiks izstrādāti ierosinājumi un idejas, kā labāk sagatavoties klimata pārmaiņām un tās radītājām sekām uz Saulkrastu pludmali un Latvijas piekrasti.

  1. janvārī BEACH-SOS projekta partneri devās uz Sējas skolu, kur tikās ar Sējas mazpulku, lai noskaidrotu jauniešu viedokli un domas par to, kas viņiem patīk Saulkrastu pludmalē un kā tā varētu izskatīties pēc 30 gadiem pēc klimatu pārmaiņu ietekmes. Ar mākslīgā intelekta palīdzību tika izveidotas ilustratīvas digitālas bildes, kā šobrīd, pēc jauniešu domām izskatās Saulkrastu pludmale un kā tā izskatīsies pēc 30 gadiem.

Paldies visiem, kuri atsaucās un piedalījās darba grupās, lai palīdzētu iegūt vietējo iedzīvotāju skatījumu uz klimata pārmaiņām Saulkrastu novadā un kā tas varētu ietekmēt Saulkrastu pludmali tuvākajā nākotnē!

Visi iegūtie rezultāti tiks apkopoti un tiks izveidotas idejas un priekšlikumi, kā mazināt klimata pārmaiņu radītās sekas un draudus Saulkrastu novadā un pludmalē. Rezultātus plānots prezentēt nākamajā darba grupā Saulkrastos, kas plānota vasaras sākumā.

Atgādinām, ka Saulkrastu novada pašvaldība kā partneris piedalās Interreg Baltijas jūras reģiona projektā “Klimata viedās Baltijas pludmales un tūrisms” (“Climate Smart Baltic Beaches and Tourism”, akronīms BEACH-SOS), kura laikā Saulkrastu novads būs kā izpētes objekts par klimata pārmaiņu ietekmi uz pludmalēm un tūrismu Baltijas jūras piekrastē.

 

Rimants Lūsis

Saulkrastu novada pašvaldības

Komunikācijas un tūrisma nodaļas

Vecākais tūrisma speciālists